GEN i Sverige

Den har året kommer GEN till Sverige, Ängsbacka Kursgård.

European Ecovillage Conference 2017, 16-20 Juli. Barnen välkomma.

Människor från hela världen och ekoby kommer att lära och dela mer att leva i harmoni, lära om hållbarhet med varandra och naturen.